O Suzukiho metodě

"Every child can!", S. Suzuki

SUZUKIHO METODA vychází z principů metody mateřského jazyka. Dítě se naučí hrát na hudební nástroj na základě stejného principu, jakým se naučí mluvit, tedy napodobováním. 


Hlavní principy Suzukiho metody

Časný začátek - výuka od 3 - 4 let. Dítě přichází na svět s obrovským potenciálem, který je působením vhodného prostředí potřeba rozvíjet ihned od narození. Hra na nástroj rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci, paměť, soustředění, výdrž aj.

Role rodičů - účastní se lekcí, podporují a motivují. Společně s učitelem je jejich úkolem vytvořit pro dítě podnětné prostředí a vést dítě při domácím cvičení. 

Individuální a skupinová výuka. Každé dítě má individuální lekci s učitelem a pravidelně se účastní i skupinové výuky s ostatními dětmi různého věku. Sociální zařazení do kolektivu se stejným zaměřením má blahodárný vliv na motivaci k hraní a cvičení. 

Pravidelné vystupování - doma, v rámci skupinky či na veřejných koncertech. Pomáhají budovat sebedůvěru, motivují a přináší radost.

Poslech skladeb je podobně důležitý, jako pro nemluvně poslouchání lidské mluvy. Nejdříve vnímá pasivně a později začne zkoušet napodobovat zvuky, které již zná. Suzuki žáci poslouchají skladby, které budou hrát v předstihu, a proto když je začínají cvičit, umí je již zpaměti. 

Opakování již zvládnutých skladeb, ke kterým se přidávají nové má vliv na rozšiřování paměti, technické zdatnosti, výdrže a radosti z hraní. 

Hra z paměti. Dítě se nejdříve naučí mluvit a potom číst. Stejně tak se ke hře z not přistupuje až později, po zvládnutí základů hry, když se je dítě schopno soustředit na další činnost. 

Suzukiho metoda otevírá cestu k hudbě a hře na nástroj všem dětem, které mají z pohledu Suzuki učitele neomezený potenciál. Z našich dlouhodobých zkušeností vyplývá, že lze pracovat s opravdu malými dětmi od 3 let věku novým způsobem, zábavně, přívětivě a s patrnými pokroky a úspěchy.“  Jana Hrabaňová, předsedkyně ČSA

Shinichi Suzuki

SHINICHI SUZUKI (1898, Nagoja - 1998, Matsumoto) byl japonský houslista, pedagog a zakladatel tzv. Suzukiho metody.

Suzuki pocházel z rodu samurajů a vyrůstal v hudebním prostředí. Jeho otec vlastnil vůbec první továrnu na výrobu houslí v Japonsku. V letech 1920 - 1928 studoval hru na housle v Berlíně u Karla Klingera. Po návratu do Japonska svou pedagogickou činnost soustředil na hudební vzdělávání a výchovu malých dětí. Zabýval se tvorbou nové metody, pro kterou mu bylo inspirací uvědomění si, že "všechny japonské děti mluví japonsky". Začal vyvíjet svůj koncept výuky hry na housle na základě paralely s výukou mateřského jazyka. Tento přístup je založen na předpokladu, že neexistuje hudební talent ani žádné vrozené hudební dispozice, ale že potenciál každého dítěte se může zásadně rozvíjet působením vhodného prostředí - "All children grow; it depends on how they are raised". Podle něj je "potenciál každého dítěte neomezený", a to nejen v hudbě, ale ve všech oblastech rozvoje dítěte a jeho osobnosti. Suzukiho cílem nebylo vychovat profesionální hudebníky, ale chtěl, aby se hudba stala přirozenou součástí života.

V roce 1946 oficiálně vzniklo hnutí "Talent Education Movement", které se během 60. let 20. století rozšířilo pod názvem Suzukiho metoda z Japonska do dalších zemí, zpočátku zejména do USA. Suzukiho metoda, která byla původně vyvinuta pro hru na housle, se později rozšířila i na klavír, flétnu a další smyčcové a dechové nástroje včetně výuky zpěvu. V dnešní době patří mezi nejvlivnější metody výuky hry na nástroj v USA, v asijských zemích a také ve spoustě států Evropy.


Citáty S. Suzukiho:

"Man is the son of his environment."

"Where love is deep, much will be accomplished."

"The fate of a child is in the hands of his parents."

"Musical ability is not an inborn talent but an ability which can be developed. Any child who is properly trained can develop musical ability just as all children develop the ability to speak their mother tongue. The potential of every child is unlimited."

"An unlimited amount of ability can develop when parent and child are having fun together."

"Knowledge is not skill. Knowledge plus ten thousand times is skill."

"Teaching music is not my main purpose. I want to make good citizens, noble human beings. If a child hears fine music from the day of his birth, and learns to play it himself, he develops sensitivity, discipline and endurance. He gets beautiful heart."

"Music is a language that goes beyond speech and letters - a living art that is almost mystical. This is where its emotional impact comes in. Bach, Mozart, Beethoven - without exception they live clearly and palpably in their music, and speak forcefully to us, purifying us, refining us, and awakening in us the highest joy and emotion."