Suzuki asociace

O nás

Česká Suzuki asociace (ČSA)

Česká Suzuki asociace, z. s. byla založena v roce 2017 a je jednou z členských zemí Evropské Suzuki Asociace (ESA). Jejím posláním je rozvíjet a chránit vzdělávací hudební metodu a filozofii japonského pedagoga Shinichi Suzukiho a zajišťovat profesionální standardy Suzukiho metody (Suzuki Method™) v ČR. ČSA je jedinou organizací v České republice, které je na základě dohody mezi Evropskou Suzuki asociaci
a Mezinárodní Suzuki asociací uděleno právo k užívání jména a značky "Suzuki".

ČSA slouží jako platforma pro učitele, studenty, rodiče, hudebníky a příznivce Suzukiho metody v ČR.
Zajišťuje tyto aktivity: 

PRO DĚTI A RODIČE

VÝUKA PODLE SUZUKIHO METODY

výuka dětí od 3 let Suzukiho metodou kvalifikovanými Suzuki učiteli (housle, klavír, kytara, příčná flétna, violoncello, SECE)

PRO UČITELE

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ

podpora vzdělání učitelů a organizace kurzů Suzukiho metody pro učitele tzv. Teacher training; podpora certifikovaných Suzuki učitelů v realizaci vlastní praxe

PRO VEŘEJNOST

ORGANIZACE AKCÍ

organizace koncertů, workshopů, přednášek a seminářů pro veřejnost

Představenstvo ČSA

Jana Hrabaňová - předsedkyně
Martina Pudelová
Maria Bengoechea
Anna Dolečková
Adéla Štajnochrová


Suzuki ve světě

Evropská Suzuki Asociace (ESA) - sdružuje národní Suzuki organizace v Evropě, na středním Východě a v Africe. Jejím hlavním cílem je šíření myšlenek Shinichi Suzukiho a udržování kvality jeho vzdělávacího přístupu prostřednictvím poskytování výcviku Suzuki učitelů.

Mezinárodní Suzuki Asociace (ISA) je celosvětová zastřešující organizace Suzuki asociací a slouží jako koordinační centrum pro Suzukiho metodu ve světě. Je jedinou institucí autorizovanou k udělování práv k užití jména a značky "Suzuki".

Kromě ESA ji tvoří další 4 členové:

- Asia Region Suzuki Organization (Asie mimo Japonsko) 

- Pan-Pacific Suzuki Association - PPSA (Austrálie, Nový Zéland a jižní Pacifik) 

- Suzuki Association of the Americas - SAA (Severní a Jižní Amerika)

- Talent Education Research Institute - TERI (Japonsko)