Kurzy pro učitele

Suzuki Teacher Training

Česká Suzuki asociace pořádá pod záštitou Evropské Suzuki asociace (ESA) kurzy pro učitele tzv. Suzuki Teacher Training. Po jejich absolvování získá učitel kompetence a certifikát k výuce podle Suzukiho metody (Suzuki Method™). Kurz probíhá v souladu s dokumentem ESA "Teacher Training & Examinations Manual, Revised 2021"


Suzuki učitel houslí

TEACHER TRAINING PRAHA 2021/2022
LEVEL 1, 2, 3

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ

Kurz je určen pro uchazeče s formálním hudebním vzděláním.

Součástí přihlášky je:

  • přihláška do kurzu - bude vám zaslána na vyžádání
  • krátký profesní životopis
  • videonahrávka - hra zpaměti, skladba na úrovni J. S. Bach - Koncert a moll

Přihlášky zasílejte na info@suzukiasociace.cz
(možnost přihlášení se do kurzu po domluvě i později)

Pro účastníky kurzu je povinné členství v České Suzuki asociaci - více o členství zde.

PODROBNÝ SYLABUS KE KURZU naleznete zde.

ŠKOLITELKA KURZU

Agathe Jerie - ESA Suzuki Teacher Trainer, Švýcarsko

Agathe Jerie vyrůstala ve Švýcarsku a absolvovala konzervatoř v Bernu. Následně studovala v Praze u prof. Štrause a v Basileji u prof. Schneebergera. Vystupovala jako sólistka a komorní hráčka ve Švýcarsku i v zahraničí a vedle výchovy svých čtyř dětí se nejprve věnovala pedagogické činnosti tradiční cestou, a poté se setkala se Suzukiho metodou. Kompletní výcvik (5 úrovní) "Suzuki učitel" dokončila v roce 1999 u Kerstin Wartberg. Jako školitelka Suzuki učitelů (Teacher Trainer) se věnuje výuce nových učitelů ve Švýcarsku, Německu, Itálii a v České republice. Dále působí na hudební škole ve Wetzikonu a koncertuje se svými žáky po Evropě. Každoročně organizuje mezinárodní letní kurzy ve švýcarském Interlakenu a vyučuje na workshopech po celé Evropě.

ORGANIZACE KURZU

Místo konání kurzu: Studio Dobeška, Nad Lomem 1770, 147 00 Praha 4

Termíny setkání:

21.10.-24.10. 2021 Praha
11.-13.12. 2021 online
12.-15.2. 2022 Praha
26.-28.3. 2022 online
28.4.-1.5. 2022 Praha
4.-.6.6. 2022 Praha
26.6. 2022 závěrečná zkouška Praha

Výuka probíhá v českém jazyce. 

CENA KURZU: 26.000 Kč + poplatek za zkoušku 2.500 Kč

Kurzovné lze zaplatit ve třech splátkách na účet ČSA č.: 2601208084/2010:

  • 1. splátka: 6.000 Kč do 21.10. 2021
  • 2. splátka: 10.000 Kč do 10. 12. 2021
  • 3. splátka: 10.000 Kč do 25. 3. 2022
  • Zkouška 2.500 Kč do 23. 6. 2022

Prosíme uveďte do předmětu platby své jméno a text Teacher Training 21/22 + číslo splátky.

Ve výjimečných případech je možno domluvit si individuální splátkový kalendář.

Veškeré dotazy směřujte na info@suzukiasociace.cz

CERTIFIKÁT

Po absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky se uchazeč stane "Suzuki učitelem" a obdrží od Evropské Suzuki asociace licenční oprávnění k výuce podle The Suzuki Method™ 1. úrovně (Suzuki Violin Book 1), nebo 2. úrovně (Suzuki Violin Book 2 a 3) či 3. úrovně (Suzuki Violin Book a 5), dle toho jaký kurz absolvovali.