Česká Suzuki asociace pořádá pod záštitou Evropské Suzuki asociace (ESA) kurzy pro učitele tzv. Suzuki Teacher Training. Po jejich absolvování získá učitel kompetence a certifikát k výuce podle Suzukiho metody (Suzuki Method™). Kurz probíhá v souladu s dokumentem ESA „Teacher Training & Examinations Manual, Revised 2018“.


SUZUKI HOUSLOVÉ MISTROVSKÉ KURZY V PRAZE
30. 6. 2019, Divadlo Dobeška Praha

Jedinečná příležitost dozvědět se více o Suzuki metodě od předních světových Suzuki lektorek.

 

 

 

 

 

 


SUZUKI UČITEL HOUSLÍ – level 1
2018/2019

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ

Kurz je určen pro uchazeče s formálním hudebním vzděláním.
Přihláška do kurzu je k dispozici na zde. Součástí přihlášky je:

  • krátký profesní životopis
  • videonahrávka – hra zpaměti, skladba na úrovni J. S. Bach – Koncert a moll

Přihlášky zasílejte na info@suzukiasociace.cz
(možnost přihlášení se do kurzu po domluvě i později)

Pro účastníky kurzu je povinné členství v České Suzuki asociaci – více o členství zde.

 

PODROBNÝ SYLABUS KE KURZU naleznete zde.

 

ŠKOLITELKA KURZU – Agathe Jerie – ESA Suzuki Teacher Trainer, Švýcarsko
Výuka probíhá v českém jazyce.

Agathe Jerie vyrůstala ve Švýcarsku a absolvovala konzervatoř v Bernu. Následně studovala v Praze u prof. Štrause a v Basileji u prof. Schneebergera. Vystupovala jako sólistka a komorní hráčka ve Švýcarsku i v zahraničí a vedle výchovy svých čtyř dětí se nejprve věnovala pedagogické činnosti tradiční cestou, a poté se setkala se Suzukiho metodou. Kompletní výcvik (5 úrovní) „Suzuki učitel“ dokončila v roce 1999 u Kerstin Wartberg. Jako školitelka Suzuki učitelů (Teacher Trainer) se věnuje výuce nových učitelů ve Švýcarsku, Německu, Itálii a v České republice. Dále působí na hudební škole ve Wetzikonu a koncertuje se svými žáky po Evropě. Každoročně organizuje mezinárodní letní kurzy ve švýcarském Interlakenu a vyučuje na workshopech po celé Evropě.

 

MÍSTO KONÁNÍ KURZU 

Studio Dobeška, Nad Lomem 1770, 147 00 Praha 4

 

ORGANIZACE KURZU
Termíny setkání: 

2018
13. 7. HAMU – úvodní setkání
15. – 16. 9.
19. – 22. 10.

2019
9. – 12. 2.
13. – 14. 4.
8. – 10. 6.

zkouška proběhne v červnu nebo v červenci 2019 – termín upřesníme.

 

ZAHÁJENÍ

  • První část kurzu proběhne v rámci 1. houslového Suzuki workshopu v Praze (13. – 15. 7. 2018)
  • Úvodní lekce se koná 13. 7. 2018 od 8.30 hodin; Malostranské nám. 258/13, 118 00 Praha
  • Po úvodní lekci budou mít účastníci kurzu možnost sledovat formou náslechů všechny akce – individuální a skupinové lekce, masterclass, koncerty, konzultace s lektory a přednášky po celou dobu trvání workshopu. Je to jedinečná možnost splnit podmínku kurzu – zúčastnit se několikadenní mezinárodní Suzuki akce.
  • Přihláška na workshop je k dispozici pod odkazem „observation“ na http://www.suzukiworkshopprague.com/
  • Na náslechy na workshop se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří se chtějí se Suzukiho metodou seznámit, bez nutnosti absolvovat navazující kurz pro učitele.

 

ZAKONČENÍ

Závěrečná zkouška je plánována na červen/červenec 2019.

 

CERTIFIKÁT

Po absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky se uchazeč stane „Suzuki učitelem“ a obdrží od Evropské Suzuki asociace licenční oprávnění k výuce podle The Suzuki Method™ 1. úrovně (Suzuki Violin Book 1).

 

CENA KURZU: 20.000 Kč

Kurzovné lze zaplatit ve třech splátkách na účet ČSA č.: 2601208084/2010:

  • splátka: 5.000 Kč do 15. 9. 2018 (zahájení kurzu a 1. setkání)
  • splátka: 7.500 Kč do 1. 11. 2018
  • splátka: 7.500 Kč do 1. 2. 2019

Ve výjimečných případech je možno domluvit si individuální splátkový kalendář.

 

Veškeré dotazy směřujte na info@suzukiasociace.cz