Česká Suzuki asociace pořádá pod záštitou Evropské Suzuki asociace (ESA) kurzy pro učitele tzv. Suzuki Teacher Training. Po jejich absolvování získá učitel kompetence a certifikát k výuce podle Suzukiho metody (Suzuki Method™). Kurz probíhá v souladu s dokumentem ESA „Teacher Training & Examinations Manual, Revised 2018“.


SUZUKI UČITEL ZOBCOVÉ FLÉTNY – level 1
2020/2021

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ

Kurz je určen pro uchazeče s formálním hudebním vzděláním.


Součástí přihlášky je:

 • krátký profesní životopis
 • videonahrávka – 2 věty ze sonáty G. F. Händela i s doprovodem, 1 volitelná skladba

 

Pro účastníky kurzu je povinné členství v České Suzuki asociaci – více o členství zde.

PODROBNÝ SYLABUS KE KURZU naleznete zde.

 

ŠKOLITELKA KURZU – Nancy Daly – ESA Suzuki Teacher Trainer, Velká Británie

https://www.recorderie.co.uk/

 

 

 

 

 

ORGANIZACE KURZU

Výuka proběhne v anglickém jazyce v rámci 4 víkendových setkání v Brně. Součástí kurzu je také účast na Great Malvern Suzuki Flute & Recorder Summer Schoold 29. 7. – 2. 8. 2020 ve Worcestershire ve Velké Británii.
Více info zde.

 

Místo konání pravidelných lekcí:

Brno, adresa bude upřesněna.

 

Předběžné termíny setkání: 

2020

 • poslední víkend v říjnu

2021

 • 3. víkend v únoru
 • poslední víkend v květnu

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Proběhne opět v Malvernu buď 28. 7 nebo 4. 8. 2021 – bude potvrzeno.

 

CERTIFIKÁT

Po absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky se uchazeč stane „Suzuki učitelem“ a obdrží od Evropské Suzuki asociace licenční oprávnění k výuce podle The Suzuki Method™ 1. úrovně (Suzuki Recorder Book 1).

 

Veškeré dotazy směřujte na:

Martina Komínková
martinakominkova@gmail.com
+420724031306

 

 


SUZUKI UČITEL HOUSLÍ – level 1
2019/2020

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ

Kurz je určen pro uchazeče s formálním hudebním vzděláním.


Součástí přihlášky je:

 • přihláška do kurzu – bude vám zaslána na vyžádání
 • krátký profesní životopis
 • videonahrávka – hra zpaměti, skladba na úrovni J. S. Bach – Koncert a moll

Přihlášky zasílejte na info@suzukiasociace.cz
(možnost přihlášení se do kurzu po domluvě i později)

Pro účastníky kurzu je povinné členství v České Suzuki asociaci – více o členství zde.

PODROBNÝ SYLABUS KE KURZU naleznete zde.

ŠKOLITELKA KURZU – Agathe Jerie – ESA Suzuki Teacher Trainer, Švýcarsko
Výuka probíhá v českém jazyce.

Agathe Jerie vyrůstala ve Švýcarsku a absolvovala konzervatoř v Bernu. Následně studovala v Praze u prof. Štrause a v Basileji u prof. Schneebergera. Vystupovala jako sólistka a komorní hráčka ve Švýcarsku i v zahraničí a vedle výchovy svých čtyř dětí se nejprve věnovala pedagogické činnosti tradiční cestou, a poté se setkala se Suzukiho metodou. Kompletní výcvik (5 úrovní) „Suzuki učitel“ dokončila v roce 1999 u Kerstin Wartberg. Jako školitelka Suzuki učitelů (Teacher Trainer) se věnuje výuce nových učitelů ve Švýcarsku, Německu, Itálii a v České republice. Dále působí na hudební škole ve Wetzikonu a koncertuje se svými žáky po Evropě. Každoročně organizuje mezinárodní letní kurzy ve švýcarském Interlakenu a vyučuje na workshopech po celé Evropě.

 

ORGANIZACE KURZU

Místo konání kurzu:

Studio Dobeška, Nad Lomem 1770, 147 00 Praha 4

Termíny setkání: 

2019

Srpen: 26. – 27. 8. do 16.00

Listopad: 24. – 25. 11.

2020

Únor: 23. – 25. 2.

Březen: 22. 3. „MEZIZKOUŠKA“

Duben: 24. – 25. 4.

Květen: 21. – 22. 5.

Červen: 25. 6. ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 

CERTIFIKÁT

Po absolvování kurzu a splnění závěrečné zkoušky se uchazeč stane „Suzuki učitelem“ a obdrží od Evropské Suzuki asociace licenční oprávnění k výuce podle The Suzuki Method™ 1. úrovně (Suzuki Violin Book 1).

 

CENA KURZU: 26.000 Kč + poplatek za zkoušku 2.500 Kč

Kurzovné lze zaplatit ve třech splátkách na účet ČSA č.: 2601208084/2010:

 • 1. splátka: 6.000 Kč do 25. 8. 2019
 • 2. splátka: 10.000 Kč do 23. 11. 2019
 • 3. splátka: 10.000 Kč do 22. 2. 2020
 • Zkouška: 2.500 Kč do 24. 6. 2020

Prosíme uveďte do předmětu platby své jméno a text Teacher Training 19/20 + číslo splátky.

Ve výjimečných případech je možno domluvit si individuální splátkový kalendář.

Veškeré dotazy směřujte na info@suzukiasociace.cz

 


SUZUKI HOUSLOVÉ MISTROVSKÉ KURZY V PRAZE
30. 6. 2019, Divadlo Dobeška Praha

Jedinečná příležitost dozvědět se více o Suzuki metodě od předních světových Suzuki lektorek.