SHINICHI SUZUKI (1898, Nagoja – 1998, Matsumoto) byl japonský houslista, pedagog a zakladatel tzv. Suzukiho metody.

Suzukiho pocházel z rodu samurajů a vyrůstal v hudebním prostředí. Jeho otec vlastnil vůbec první továrnu na výrobu houslí v Japonsku. V letech 1920 – 1928 studoval hru na housle v Berlíně u Karla Klingera. Po návratu do Japonska svou pedagogickou činnost soustředil na hudební vzdělávání a výchovu malých dětí. Zabýval se tvorbou nové metody, pro kterou mu bylo inspirací uvědomění si, že „všechny japonské děti mluví japonsky“. Začal vyvíjet svůj koncept výuky hry na housle na základě paralely s výukou mateřského jazyka. Tento přístup je založen na předpokladu, že neexistuje hudební talent ani žádné vrozené hudební dispozice, ale že potenciál každého dítěte se může zásadně rozvíjet působením vhodného prostředí – “All children grow; it depends on how they are raised”. Podle něj je „potenciál každého dítěte neomezený“, a to nejen v hudbě, ale ve všech oblastech rozvoje dítěte a jeho osobnosti. Suzukiho cílem nebylo vychovat profesionální hudebníky, ale chtěl, aby se hudba stala přirozenou součástí života.

 

V roce 1946 oficiálně vzniklo hnutí „Talent Education Movement“, které se během 60. let 20. století rozšířilo pod názvem Suzukiho metoda z Japonska do dalších zemí, zpočátku zejména do USA. Suzukiho metoda, která byla původně vyvinuta pro hru na housle, se později rozšířila i na klavír, flétnu a další smyčcové a dechové nástroje včetně výuky zpěvu. V dnešní době patří mezi nejvlivnější metody výuky hry na nástroj v USA, v asijských zemích a také ve spoustě států Evropy.

 

 

Citáty S. Suzukiho:

Man is the son of his environment.“

 

Where love is deep, much will be accomplished.“

 

The fate of a child is in the hands of his parents.“

 

Musical ability is not an inborn talent but an ability which can be developed. Any child who is properly trained can develop musical ability just as all children develop the ability to speak their mother tongue. The potential of every child is unlimited.“

 

An unlimited amount of ability can develop when parent and child are having fun together.

 

Knowledge is not skill. Knowledge plus ten thousand times is skill.“

 

Teaching music is not my main purpose. I want to make good citizens, noble human beings. If a child hears fine music from the day of his birth, and learns to play it himself, he develops sensitivity, discipline and endurance. He gets beautiful heart.

 

Music is a language that goes beyond speech and letters – a living art that is almost mystical. This is where its emotional impact comes in. Bach, Mozart, Beethoven – without exception they live clearly and palpably in their music, and speak forcefully to us, purifying us, refining us, and awakening in us the highest joy and emotion.