SUZUKIHO METODA vychází z principů metody mateřského jazyka. Dítě se naučí hrát na hudební nástroj na základě stejného principu, jakým se naučí mluvit, tedy napodobováním.

 

Hlavní principy Suzukiho metody

  Časný začátek – výuka od 3 – 4 let. Dítě přichází na svět s obrovským potenciálem, který je působením vhodného prostředí potřeba rozvíjet ihned od narození. Hra na nástroj rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci, paměť, soustředění, výdrž aj.

  Poslech skladeb je podobně důležitý, jako pro nemluvně poslouchání lidské mluvy. Nejdříve vnímá pasivně a později začne zkoušet napodobovat zvuky, které již zná. Suzuki žáci poslouchají skladby, které budou hrát v předstihu, a proto když je začínají cvičit, umí je již zpaměti.

  Role rodičů – účastní se lekcí, podporují a motivují. Společně s učitelem je jejich úkolem vytvořit pro dítě podnětné prostředí a vést dítě při domácím cvičení.

  Opakování již zvládnutých skladeb, ke kterým se přidávají nové má vliv na rozšiřování paměti, technické zdatnosti, výdrže a radosti z hraní.

  Pravidelné vystupování – doma, v rámci skupinky či na veřejných koncertech. Pomáhají budovat sebedůvěru, motivují a přináší radost.

  Individuální a skupinová výuka. Každé dítě má individuální lekci s učitelem a pravidelně se účastní i skupinové výuky s ostatními dětmi různého věku. Sociální zařazení do kolektivu se stejným zaměřením má blahodárný vliv na motivaci k hraní a cvičení.

  Hra z paměti. Dítě se nejdříve naučí mluvit a potom číst. Stejně tak se ke hře z not přistupuje až později, po zvládnutí základů hry, když se je dítě schopno soustředit na další činnost.


  Suzukiho metoda otevírá cestu k hudbě a hře na housle všem dětem, které mají z pohledu Suzuki učitele neomezený potenciál. Z našich dlouhodobých zkušeností vyplývá, že lze pracovat s opravdu malými dětmi od 3 let věku novým způsobem, zábavně, přívětivě a s patrnými pokroky a úspěchy.

  Jana Hrabaňová
  předsedkyně České Suzuki asociace